Od 23 marca do 20 kwietnia 2018 roku

trwa rekrutacja uczestników do projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” 

współfinansowanego z środków Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizowanego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020.

 

Potrzebne dokumenty w załączniku.