Szkolenie BHP dla uczestników staży

odbędzie się w dniu:

21.06.2018 r. (czwartek) dla technikum ogrodniczego w godzinach 9:30-15:30

22.06.2018 r.( piątek) dla technimum ekonomicznego w godzinach 9:30-15:30

23.06.2018 r. (sobota) dla technikum informatycznego w godzinach 9:30-15:30

Od 23 marca do 20 kwietnia 2018 roku

trwa rekrutacja uczestników do projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” 

współfinansowanego z środków Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Realizowanego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020.

 

Potrzebne dokumenty w załączniku.

logotypy

Powiat Rawski/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej rozpoczęły realizację projektu „Staże zawodowe oknem na rynek pracy” współfinansowanego z środków Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: Poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Działania:

  • Doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne.

  • Szkolenia i kursy dla nauczycieli.

  • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów technikum ekonomicznego, informatycznego i ogrodniczego.

  • Staże dla uczniów. 

 

Całkowity koszt projektu: 1 181 523,96 PLN

Dofinansowanie projektu: 1 063 371,56 PLN